Medlemsmöte

Obs - Flyttat till Ödsmåls församlingshem

Vi hälsar alla Kaprifolare välkomna till vårt
årliga medlemsmöte.
Lördagen den 23 september 2017 kl. 11.00-14.00
på Ödsmåls församlingshem
Adress: Ödsmåls kyrkväg 1

Till årets medlemsmöte kommer personal från Räddningstjänsten i Stenungsund för att informera oss om bland annat brandsäkerhet och hjärtstartare mm, vi kommer att få ställa de frågor som vi har funderingar kring.

Vi kommer att diskutera vad vi har gjort under 2017 och vad vi kommer att göra under resten av året, och vi vill ha era medlemmars åsikter om det vi har gjort och vad vi ska söka bidrag till under 2018.
Det är viktigt att vi är många medlemmar som har önskemål om vilka aktiviteter vi ska söka bidrag för under 2018.

Program:
- Inledning
- Höstens aktiviteter och vad skall vi söka fondmedel för 2018
- Kaffepaus (då vi bjuder på tårta)
- Information från Räddningstjänsten i Stenungsund
- Avslutning
Ta gärna med en anhörig eller vän till mötet!
Din anmälan till medlemsmötet vill vi ha senast den 18 september 2017.
Du kan anmäla dig till
Kay Lithander 0303-778190 eller
Janet Rutgersson 0303-773921

Välkomna.
Styrelsen Neuroförbundet Kaprifol

Reportage:
Som i år hölls i Ödsmåls Församlingshem
2017 är det 35 år sedan vår förening bildades 1982. Till detta jubileum var det kaffe, tårtor o några småkakor till de 28 deltagarna.
Vi berättade vad som har hänt under 2017 fram till medlemsmötet, och vad vi har planerat för resten av året. Vi frågade medlemmarna vad de har för önskemål av aktivitet som vi kan söka fondmedel till för 2018. Det är många olika önskemål som deltagarna delger oss, några av förslagen söker vi fondmedel till för att förhoppningsvis kunna genomföra under 2018.

Till årets medlemsmöte var räddningstjänsten med och demonstrerade hjärtstartare, hur den skall användas. Den talar själv om hur man använder den i en nödsituation så tillvägagångssättet blir rätt, och kan rädda livet på den som har fått hjärtstopp. Vi fick information om vad man skall vara försiktig med i hemmet, t.ex. att inte gå upp på bord eller stolar för att nå brandvarnare eller byta glödlampor.
Brandvarnare bör kontrolleras minst en gång om året med batterikoll och funktion. Ett bra datum är till första advent för att lättare komma ihåg att det ska göras varje år.
Killarna från räddningstjänsten tackades för informationen med varsin hjärtformad chokladask som passade bra ihop med demonstrationen av hjärtstartare.
Medlemsmötet var mellan kl. 11.00-14.00 men räddningstjänstens
information drog ut på tiden och vi avslutade kl. 15.00.