Styrelsen för Neuro Kaprifol 2019

 • Ordförande: Thomas Granlund, Stenungsund, tel 073-157 59 74
 • Sekreterare: Olov Ahlstedt, Henån, tel 070-655 65 89
 • Kassör: Dag Ekliden, Tyfta, tel 0304-473 92, dagekliden@hotmail.com
 • Vice ordförande: Kay Lithander, Spekeröd, tel 0303-77 81 90
 • Ledamot: Janet Rutgersson, Ödsmål, tel 0303-77 39 21
 • Suppleant: Sven-Arne Nilsson, Henån, tel 076-8030594
 • Suppleant: Eva-Lena Skoog, Stenungsund, tel 073-142 56 62

Valberedning:

 • Kay Lithander
 • Marie-Anne Lithander

Revisor:

 • Lars-Erik Andersson
 • Dan Johansson

Revisorssuppleant:

 • Erna Johansson
 • Morgan Olsson