Styrelsen för Neuro Kaprifol 2022.

 • Ordförande: Kay Lithander, Spekeröd, tel 070-2759152
 • Vice ordförande: Nils Sahlqvist  (v. ordf.) 070-8595889
 • Sekreterare: Olov Ahlstedt, Henån, tel 070-655 65 89
 • Kassör: Dag Ekliden, Tyfta, tel 076-7944756
 • Ledamot: Janet Rutgersson, Ödsmål, tel 0303-77 39 21
 • Suppleant: Eva-Lena Skoog, Stenungsund, tel 073-142 56 62
 • Suppleant: Rune Olsson (suppleant) 070-3364846


  Valberedning:

 • Styrelsen gemensamt

Revisor:

 • Lars-Erik Andersson
 • Thomas Granlund

Revisorssuppleant:

 • Richard Kohlström

 • Kent Ryberg