Förbundskongressen 10-12 september 2021

Inbjudan till Neuroförbundets förbundskongress år 2021

- Tillsammans för ett bra liv -

Förbundskongressen är förbundets högsta beslutande organ och utgörs av ombud från föreningarna.
Alla föreningar har rätt till ett ombud vid kongressen, det totala antalet föreningar är 76. Det högsta antalet ombud är 108 och resterande ombud fördelas i förhållande till det sammanlagda antalet medlemmar i föreningarna och det högsta antalet ombud en förening kan ha är tre.

2021 års förbundskongress genomförs digitalt
Med anledning av rådande pandemi planerar vi för att genomföra kongressen digitalt vilket innebär att deltagare såväl ombud som observatörer, förbundsstyrelse, valberedning med flera, behöver ha erforderlig teknisk tillgång för att vara uppkopplade digitalt och kunna följa förhandlingarna, lämna yrkanden och rösta. Vi kommer sörja för att ha en god teknisk lösning och support för att genomföra kongressen liksom att vi har tester innan för att deltagare ska känna sig bekväma.  

Ombud till förbundskongressen
Föreningarna ska på sina respektive årsmöten besluta om vem eller vilka som utses som ombud och vilka som är ersättare till dessa ombud på förbundskongressen. Ombudsbehörighet ska styrkas genom protokollsutdrag.

Ombud ska anmälas på anmälningsblankett eller anmälningsformulär som ni finner nedan
senast den 3 maj 2021.
Skicka anmälan till: Neuro, Box 4086, 171 04 Solna

* Motioner som behandlas på era årsmöten ska vara förbundet tillhanda senast 1 april 2021.
* Nomineringar till förtroendeuppdrag ska vara valberedningen tillhanda senast 12 april 2021.

Kongresshandlingar skickas per post från förbundet till ombuden vecka 24. Löpande information kommer att finnas på föreningsservice på förbundets hemsida.
Ytterligare information ges av Roger Lindahl på 08-677 70 23 eller roger.lindahl@neuro.se

Välkomna till förbundskongress år 2021!

Lise Lidbäck                                                                             Kristina Niemi
förbundsordförande                                                                kanslichef

 

Ny uppdatering 20210408

Tillägg av datum för kongressen
Förbundskongressen genomförs den 10 – 12 september men i syfte att underlätta förhandlingarna under årets digitala kongress planeras en extra dag då kongressen inleds och följs av arbeten i påverkanstorg.

Preliminärt inleds kongressen den 21 eller 22 augusti då kongressen öppnas, val av mötesfunktionärer, mötets behörighet, röstlängd samt dag-och arbetsordning fastställs. Därefter öppnas Påverkanstorgen och håller öppna 23 - 29 augusti där ombud kan ta del av förbundsstyrelsens förslag och motioner inom respektive område samt lägga nya yrkanden. Därefter sammanställs dessa för att ombuden mellan 2 - 4 september markerar de förslag och yrkanden man vill stödja. De förslag och yrkanden som får flest gillanden behandlas sedan i plenum på ordinarie kongressdagarna 10 – 12 september.

Testning av verktyget
Det digitala verktyg vi använder kommer man kunna bekanta sig med och testa mellan 1 juni – 20 augusti.

Som ombud kommer du kunna logga in och testa i lugn och ro när som helst under testperioden. Samtidigt kommer vi att arrangera flera utbildningstillfällen för alla ska få möjlighet att testa de olika mötesfunktionerna inför deltagandet på kongressen.

Anmälan av ombud och observatörer
Senast den 3 maj ska ombud och observatörer vara anmälda och blankett för anmälan finner ni på föreningsservice. Vi kommer att ge ombud behörighet för att ta del av handlingar, yttra sig och rösta medan observatörer endast kan ta del av handlingar. Tidigare har ombud och observatörer haft olika deltagaravgifter men i år blir det kostnadsfritt.

  

För mer information om förbundskongressen vänligen kontakta Roger Lindahl på 08-677 70 23 eller roger.lindahl@neuro.se