Extra stöd 2021 - Tema digitalisering

Under perioden 15 februari - 31 mars 2021 har Neuroförbundets föreningar och länsförbund möjlighet att ansöka om extra stöd från riksförbundet.

Förbundsstyrelsen ser ett stort värde i att föreningslivet inom Neuro får möjlighet att fortsätta utvecklas digitalt och har därför beslutat att öka beloppet för Extra stöd till totalt 500 000 kr för 2021.

Syftet med 2021 års Extra stöd är att stärka det digitala arbetet i vårt föreningsliv för så väl styrelsearbete som medlemsvård och aktiviteter.

Ansökan om Extra stöd 2021 kommer att tidigareläggas till perioden 15 februari – 31 mars för att föreningar och länsförbund skall kunna ges fortsatt möjlighet att utveckla sitt digitala arbete inom sin förening och länsförbund.

Kriterier – till detta kan ni söka årets Extra stöd,
- Datautbildning
- Inköp av datorer och läsplattor
- Inköp av skrivare och annan kringutrustning
- Programvaror och licenser
- Konsultstöd
- Nya digitala arbetssätt
- Digitala medlemsaktiviteter

Maxbelopp att söka är 15 000 kronor.

Alla ansökningar handläggs samtidigt och beslutas av förbundskansliet. Beviljat anslag skall rekvireras innan 31 maj 2021 och redovisas senast 31 december 2021. Rekvisition och redovisning görs på särskild blankett. Ej utnyttjade medel skall återbetalas.

Eftersom Extra stöd 2021 tidigareläggs så behöver inte tidigare beviljade medel från Extra stöd redovisas innan årets ansökan.

Frågor om Extra stöd besvaras av PJ Tjärnberg, tfn 0760 017 037 alt e-post per-jan.tjarnberg@neuro.se