Digitala utvecklingskonferenser 2020

Bidra till nästa steg i Neuros framtid!

Fortfarande möjlighet att delta, anmäl dig nu!

Fortfarande finns möjlighet att delta i korta digitala konferenser som genomförs nu under hösten. Konferenserna som är förberedande inför nästa års förbundskongress är cirka 1,5 - 2 timmar långa och avhandlar en förbundsstyrelsefråga per tillfälle. Se kalendarium nedan och anmäl er omgående!

De frågor som avhandlas vid de olika konferenserna är:

  1. Demokrati – handlar om kongressen, ombud och styrelse.
  2. Idéprogram/intresseprogram – fokuserar på förbundets identitet, prioriterade frågor samt medlemsvärde.
  3. Organisation och medlemskap – tittar på styrkor och svagheter men också möjligheter och hot med dagens organisation och medlemskap avseende både individ och förening.
  4. Etiskt program – kommer att utgå från det etiska program som antogs av kongressen 1997 samt det reviderade ställningstagandet för förbundet avseende aktiv dödshjälp från 2015.

Utvecklingskonferenserna genomförs i det digitala verktyget Zoom. För att kunna delta i konferensen krävs att deltagaren har tillgång till dator samt internetuppkoppling.

                                                     

                                                             

17 november  kl 17.00-19.00 - Demokrati   

19 november  kl 17.00-19.00 - Organisation inkl medlemskap

                                                           

 

Varmt välkomna till kreativa diskussioner om Neuros framtid.

För mer information kontakta PJ Tjärnberg på förbundskansliet, tfn 0760 017 037 alt e-post pjt@neuro.se