Digitala utvecklingskonferenser 2020

Bidra till nästa steg i Neuros framtid

...

Uppdaterat 2020 09 21

Nu har sista anmälningsdagen till höstens inplanerade utvecklingskonferenser passerats och vi ser att anmälningarna är få.  Av dem som anmält sig så finns också signaler från flera om tveksamheter att orka delta båda dagarna på en digital konferens. Några uttrycker ett önskemål om att dela upp dagarna.

Efter samtal med förbundsstyrelsen samt med tanke på de signaler vi fått från vårt föreningsliv har vi därför beslutat följande:

  • Konferensen 9-10 oktober görs om till konferens endast fredag den 9 oktober med två pass, kl 10-12 samt 13-15. Vid detta tillfälle kommer två av kongressfrågorna att diskuteras, vi återkommer inom kort med information om vilka dessa frågor blir.
  • Konferensen 25-26 oktober görs om till konferens endast måndag den 26 oktober med två pass, kl 10-12 samt 13-15. Vid detta tillfälle kommer endast två kongressfrågor att diskuteras, vi återkommer inom kort med information om vilka dessa frågor blir.

Sedan kommer ytterligare tillfällen att erbjudas under oktober/november så att varje pass endast blir ca 1,5 timmar och att endast en fråga diskuteras vid respektive pass. Vi kommer att planera för minst 2 tillfällen per kongressfråga så att så många som möjligt erbjuds möjlighet att delta och diskutera de förslag som finns.

...

Inbjudan till hösten digitala utvecklingskonferens 2020
I höst är det dags för våra utvecklingskonferenser. Fokus i år kommer att vara Neuros framtidsfrågor inför förbundskongressen 2021, ett arbete som vi påbörjade under 2019 och tillsammans med er i föreningslivet resonerade kring under förra årets utvecklingskonferenser. Utifrån 2019 års arbete har förbundsstyrelsen identifierat fyra frågeställningar som har en avgörande betydelse inför förbundets framtid:

  1. Demokrati – handlar om kongressen, ombud och styrelse.

  2. Idéprogram – fokuserar på förbundets identitet, prioriterade frågor samt medlemsvärde.

  3. Organisation och medlemskap – tittar på styrkor och svagheter men också möjligheter och hot med dagens organisation och medlemskap avseende både individ och förening.

  4. Etiskt program – kommer att utgå från det etiska program som antogs av kongressen 1997 samt det reviderade ställningstagandet för förbundet avseende aktiv dödshjälp från 2015.

Diskussionsunderlag för respektive fråga finns att hämta längre ner på denna sida.

Utifrån varje frågeställning kommer förbundsstyrelsen presentera förslag som vi kommer att diskutera på utvecklingskonferenserna. Diskussionen kommer att utgå ifrån hur vi gemensamt i Neuro kan anta utmaningarna och förverkliga nya möjligheter för vår organisation och för våra medlemmar. Höstens utvecklingskonferenser kommer med andra ord ge förbundsstyrelsen viktiga underlag inför de slutgiltiga förslagen som läggs fram på förbundskongressen 2021.

Deltagare
Det är ett spännande och viktigt arbete som hela Neuro står inför. Därför är det viktigt att varje förening och länsförbund tar möjligheten att delta. Varje förening kan anmäla en till två representanter från respektive föreningsstyrelse eller den av föreningen utsedd att arbete med de frågor som utvecklingskonferensen tar upp. 

För att kunna delta i konferensen krävs att deltagaren har tillgång till dator och internetuppkoppling.

Utvecklingskonferenserna genomförs vid flera tillfällen under hösten enligt följande:

* Fredagen den 9 oktober kl 10.00 - 12.00 samt kl 13.00 - 15.00
* Måndagen den 26 oktober kl 10.00 - 12.00 samt kl 13.00 - 15.00

Fler datum kommer att publiceras inom kort.

 

Varmt välkomna till kreativa diskussioner om Neuros framtid.

För mer information kontakta PJ Tjärnberg på förbundskansliet, tfn 0760 017 037 alt e-post pjt@neuro.se