Hantlar på rad
Vi vill att alla i Uppsala län ska få tillgång till god rehabilitering. Foto: pixabay.com

c/o Christina Brännström - Ölandsresan 3 D - 757 55 Uppsala SE

070 749 32 07 - rehab.c-lan@neuro.se

Neuro är en riksomfattande intresseorganisation med ca 13 000 medlemmar. Neuro bildar åsikter
och kämpar för ett tillgängligt samhälle där alla har samma rättigheter.

Neuro Rehab C-län är en intresseförening som jobbar för förbättring av rehabilitering och möjlighet
till egenträning för personer med neurologisk diagnos, skada eller symtom i Uppsala län.

Vi arbetar intressepolitiskt och träffar politiker i länets kommuner och regionen för att driva frågor som
är viktiga för våra medlemmar.

Vårt arbete sker i samverkan med funktionshinderrörelsens föreningar, proffesionen och tjänstemän
i Region Uppsala och länets kommuner.