CP - cerebral pares

CP kan bero på många saker. Om barnet har fått syrebrist vid förlossningen kan CP uppstå. Det kan också bero på att något hänt under fostertiden eller under den närmaste tiden före förlossningen.

Ibland är det svårt att säkert få veta orsaken, mer än att det handlar om att en skada har uppstått i hjärnan innan den är fullt utvecklad. Efter förlossningen och upp till två års ålder, kan hjärnan ta skada av svåra infektioner eller olyckor.

I Sverige föds drygt 100 000 barn per år och av dessa får omkring 200 cerebral pares. Det är den vanligaste orsaken till rörelsenedsättning hos barn och ungdomar.

Ordet cerebral pares betyder förlamning genom hjärnskada. Skadan drabbar områden i hjärnan som styr eller förmedlar signaler för kroppens rörelser och ger därför rubbningar i rörelseförmågan. Man kan även ha svårigheter med talet. Skadan uppstår då hjärnan fortfarande är omogen.