CIDP

Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP) är en inflammatorisk sjukdom i perifera nerver. CIDP angriper nervtrådar som kontrollerar muskelkraft, känsel samt ibland också icke- viljestyrda funktioner som hjärtrytm eller tarmrörelser. Sjukdomen förlöper ofta i skov eller har ett mångårigt kroniskt förlopp. Den utvecklas som regel symmetriskt i flera nerver samtidigt.

Det finns också en akut form av inflammatorisk polyneuropati, Guillain-Barrés syndrom (GBS eller akut inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati, AIDP). Medan insjuknandet i CIDP är smygande och sjukdomen är fortskridande har Guillain-Barrés syndrom ett snabbare förlopp, och en stor andel tillfrisknar inom 6 till 12 månader.

Synonymer till CIDP

  • Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati