Förekomst och orsaker av cerebral pares (cp)

I Sverige idag får ungefär 200 barn i varje årskull diagnosen cerebral pares. Det är fler pojkar än flickor som får cp. Orsak är en hjärnskada under fosterlivet, förlossningen eller första levnadstiden.

Svensk statistik visar att antalet skadade barn minskade under sextiotalet när förlossningsvården förbättrades. Sedan sjuttiotalet har antalet cp-skador ökat. Till stor del beror det på att allt fler för tidigt födda barn som tidigare inte skulle ha överlevt, räddas till livet med en risk för cp-skada. Mycket kan dock göras för att skydda de för tidigt födda barnen från hjärnskador.

Cp-skador kan uppstå av flera olika orsaker:
- Den vanligaste orsaken till cp-skador är en händelse under fosterlivet som skadar hjärnan. Den kan bero på en infektion hos mamman, hjärnblödningar hos fostret, tillväxthämning på grund av att man inte får tillräcklig näring via moderkakan eller andra händelser under fostrets utveckling.
- En allvarlig syrebrist eller hjärnblödning i samband med förlossningen eller för tidig födsel kan också orsaka cp-skada.
- En cp-skada kan uppstå under de första åren på grund av svåra infektioner som hjärn- eller hjärnhinneinflammation, feberkramper, gulsot, kvävningsolyckor eller drunkningstillbud.
- hälften av fallen är orsaken till cp okänd.

 

Relaterade nyheter

2019-07-26

Krav på bättre utbildning för att inte avvisa funktionsnedsatta

Flera intresseorganisationer kräver bättre utbildning för att funktionsnedsatta inte ska avvisas i offentliga miljöer.

Läs mer
2019-07-25

Personer med neurologiska diagnoser blir tagna för att vara fulla

Sveriges radio har gått igenom anmälningar till diskrimeringsombudsmannen, do. Neuros ordförande Lise Lidbäck kommenterar i inslaget.

Läs mer
2019-07-03

Digitala träningsprogram ska underlätta rehabilitering efter stroke

Inom kort kommer strokepatienter på Akademiska sjukhuset att kunna träna upp motoriska och kognitiva funktioner med hjälp individuellt anpassade digitala träningsprogram. Det ska bli ett stöd i rehabiliteringen i syfte att snabba upp återhämtningen efter hjärnskadan både i det akuta och kroniska..

Läs mer
2019-05-15

Neurorapporten -19: En tredjedel får vänta över ett år på rätt diagnos

Neurorapporten visar på en ökning bland Neuros medlemmar när det gäller väntan mer än ett år från läkarbesök till korrekt diagnos. Från en fjärdedel (25 %) år 2014 till nästan en tredjedel (30%) år 2019. Se videoklippet från lanseringen av Neurorapporten under Neurologiveckan!

Läs mer
Jag är cp!
2019-03-04

"Sårande att ordet är så negativt laddat"

Nicole Blomgren har slutat skämmas för sin cp-skada och istället valt att omfamna den. – Att avväpna ordet och att börja kalla mig själv för cp har varit otroligt viktigt för mig, säger hon till tidningen Metro.

Läs mer
2019-02-12

Miljoner till att utveckla Nelms metod

Simklubben Poseidon, Swedish Center for Aquatic Research och Furuboda folkhögskola har fått nästan 5,2 miljoner kronor i stöd från Arvsfonden för att driva projektet ”Nelms metod för ökad rörelseförmåga hos personer med funktionsvariationer”. Projektet kommer pågå i 3 år, med start från 1 januari 20

Läs mer
2018-12-19

Hon rider medelsvår dressyr med cp-skada

27-åriga Katja Stensson har en cp-skada i högra hjärnhalvan. En funktionsnedsättning som ger henne sämre koordination, balans, styrka, finmotorik och känsel – med andra ord allt en ryttare kan tänkas behöva.

Läs mer