Orsaker till cerebral pares (CP)

I Sverige idag får ungefär 200 barn i varje årskull diagnosen cerebral pares. Det är fler pojkar än flickor som får CP. Orsak är en hjärnskada under fosterlivet, förlossningen eller första levnadstiden.

Svensk statistik visar att antalet skadade barn minskade under sextiotalet när förlossningsvården förbättrades. Sedan sjuttiotalet har antalet CP-skador ökat. Till stor del beror det på att allt fler för tidigt födda barn som tidigare inte skulle ha överlevt, räddas till livet med en risk för CP-skada. Mycket kan dock göras för att skydda de för tidigt födda barnen från hjärnskador.

CP-skador kan uppstå av flera olika orsaker

- Den vanligaste orsaken till CP-skador är en händelse under fosterlivet som skadar hjärnan. Den kan bero på en infektion hos mamman, hjärnblödningar hos fostret, tillväxthämning på grund av att man inte får tillräcklig näring via moderkakan eller andra händelser under fostrets utveckling.

- En allvarlig syrebrist eller hjärnblödning i samband med förlossningen eller för tidig födsel kan också orsaka CP-skada.

- En CP-skada kan uppstå under de första åren på grund av svåra infektioner som hjärn- eller hjärnhinneinflammation, feberkramper, gulsot, kvävningsolyckor eller drunkningstillbud.
- hälften av fallen är orsaken till CP okänd.