Blisterkartor med tabletter. Foto.
Läkarkåren har redan blivit försiktigare än förr med att förskriva antibiotika, men nu säger Scheperjans att det inte enbart är problemet med antibiotikaresistens som behöver beaktas. Foto: Pixabay.com.

Rikligt antibiotikabruk ökar risken för Parkinsons sjukdom

Forskare vid Helsingfors universitetssjukhus säger att upprepade antibiotikakurer ökar risken att insjukna i Parkinsons sjukdom senare i livet.

Filip Sheperjans, som nyligen utsågs till årets unga forskare i neurologi, säger att man nu för tiden är rätt övertygad om att en del av Parkinsonfallen får sin början i tarmen. Man vet åtminstone att en betydande del av patienterna har en avvikande mikrobsammansättning i tarmen jämfört med friska personer. Man vet också att avvikelser i tarmens mikrober kan ses redan flera år innan sjukdomssymtom som muskelstelhet och skakningar i vila dyker upp hos Parkinsonpatienter.

– Vi var först med att visa på sambandet mellan tarmbakterier och Parkinson, men själva orsaken till avvikelserna i tarmens bakteriemassa hos en del av patienterna har förblivit okända. Här passar nu antibiotikafyndet väl in i bilden. Vi har lagt ytterligare en bit i pusslet, säger Scheperjans, som är en av artikelns tre skribenter.

 

Stöd forskningen om parkinson

Din gåva gör skillnad.

Ge en gåva