Polyneuropatidagen 16 oktober

Polyneuropatidagen 16 oktober - en dag för folksjukdom som ännu är okänd hos allmänheten.

Allt fler diagnostiseras med polyneuropati. Närmare 200 000 personer i Sverige lever med sjukdomen – men den är ännu okänd hos allmänheten. För att ändra på det lanserar Neuro en ny årsdag: Med start i höst infaller Polyneuropatidagen den 16 oktober varje år. Den dagen kommer polyneuropati att uppmärksammas extra. 

Det har inte funnits någon årsdag för polyneuropati, vare sig i Sverige eller internationellt.

- Därför är det hög tid att lansera en egen dag för polyneuropati, säger Neuros ordförande Lise Lidbäck och fortsätter:

- Den kommer ge oss tillfälle att årligen sprida extra mycket kunskap om polyneuropati – en stor diagnosgrupp med flera varianter, som allt fler får.

Folksjukdomen polyneuropati

Polyneuropati är vanligt. Närmare 200 000 personer i landet lever med sjukdomen, vilket gör den till en folksjukdom. Ändå är den fortfarande okänd hos den stora allmänheten – och även för många som har den.

Polyneuropati kan bero på ärftliga faktorer eller på andra sjukdomar som diabetes, eller på cancerbehandlingar. Fast hos många är orsaken okänd. Polyneuropati finns i flera varianter. Förloppet kan vara akut eller pågå under lång tid. Det behövs mycket mer forskning om polyneuropati.