Närbild på en person i rullstol som blir skjutsad av en annan person. Foto.
Förflyttningshjälpmedel är vanligast bland medlemmarna med polyneuropati. Foto: Peder Björling.

Neurorapporten 2022 - siffror för polyneuropati

Neurorapporten 2022 handlar om hjälpmedel och den fullständiga rapporten lanserades i maj. Nu har vi bett Neuros utredare Fanette Caudron att titta lite närmare på siffrorna som berör medlemmar med polyneuropati.

Neurorapporten i sin helhet bygger på resultaten från vår senaste medlemsundersökning. Drygt 3 700 medlemmar över hela landet svarade på vår undersökning.

Närmare 650 svarande uppgav att de hade polyneuropati.

För närmare 90 procent

av de svarande med polyneuropati är hjälpmedel en förutsättning eller har stor betydelse för att delta i samhällslivet.


Hur många svarande med polyneuropati använder hjälpmedel?

  • 60 procent  använder hjälpmedel och ytterligare 5 procent skulle behöva hjälpmedel. För närmare 90 procent av de svarande med polyneuropati är hjälpmedel en förutsättning eller har stor betydelse för att delta i samhällslivet.

Vilka hjälpmedel använder de?

  • 85 procent använder förflyttningshjälpmedel
  • Drygt 50 procent använder ortopedtekniska hjälpmedel
  • Ungefär 50 procent använder hjälpmedel i hemmet.
  • 25 procent använder inkontinenshjälpmedel och/eller hjälpmedel för att träna.

Hur många saknar hjälpmedel? Hur många har själv köpt hjälpmedel?

  • Närmare 40 procent saknar något hjälpmedel.
  • 75 procent har själv köpt något hjälpmedel.

Övrig statistik

  • 25 procent upplever sin livskvalitet som ganska dålig, dålig eller mycket dålig.
  • 20 procent är missnöjda med sin hjälpmedelssituation.
  • Enbart en tredjedel tycker att de har fått tillräcklig information om hjälpmedel. Dessa svarande saknar först och främst information om hjälpmedelssortimentet samt vet inte vem de ska vända sig till för att få hjälpmedel.
Bild på Louise Hoffsten, Stockholm.

Därför är jag med i Neuro

Louise Hoffsten: "Klart att man måste vara med i Neuro! Inte minst eftersom de arbetar med neurologiska sjukdomar och bidrar till insamling till forskning. Det är ett jättebra förbund att vara med i när man har frågor och vill ha svar. Man kan få juridisk hjälp. Man ska helt enkelt vara med!"

Gå med idag!