Kristinehamn skärgård
Kristinehamn skärgård

Neuro Värmlands län

c/o Jan-Åke Magnusson - SE

Besöksadress: Gravås utsikten, 67198 Gunnarskog

070-527 4236 - varmland@neuro.se

Välkommen till Neuro Värmlands Regionförbund. Vi arbetar gemensamt med att påverka våra beslutsfattare i region Värmland med fokus på hälso, sjukvård och rehabilitering. Förutom ordförande har varje lokalavdelning 2 ordinarie ledamöter och 1 ersättare i styrelsen. Samtliga arbetar på ideell ba

Karlstad med omnejd | Arvika Västra Värmland | Säffle-Åmål

Verksamhetsplan 2024-2025
Till grund för Neuroförbundets verksamhet 2023 ligger riksförbundets handlingsplan för verksamheten under 2023. som fastställdes på riksförbundets kongress hösten 2021 .
Handlingsplanen ska fungera som ett stöd i förbundets alla organisationsled för att förbundet SKE fortsätta att ta en allt större plats i den offentliga debatten och för att vi fortsatt ska ta tillvara våra medlemmars intressen.
Verksamhetsplanen anger i huvudsak malen för verksamheten och övergripande ställningstaganden i syfte att nå målen, som är att vi ännu bättre än idag skall kunna fungera som intressepolitisk organisation till förmån för våra lokalföreningar, medlemmar och närstående.


Förutom att följa Riksförbundets mål och prioriteringar, är målsättningen för Länsförbundet att;
Via Funktionsrätt Värmland samverka med övriga handikapporganisationer i gemensamma frågor. Neuroförbundet Värmland genom länets lokalföreningar i Arvika, Karlstad, Kristinehamn och Säffle-Åmål och de olika nätverk som förbundet ingår i, arbeta för att samordna insatser på det handikappolitiska området.
Arbeta med ett informationsmaterial som berör neurologiska sjukdomar, för distribution till regionens vårdutbildningar och vårdcentraler. Fortsätta arbetet med fysisk tillgänglighet och bemötandefrågor, som är av särskild betydelse när det gäller skola, utbildning, arbetsliv, kontakt med myndigheter, sjukvård och assistansfrågor.


Länsförbundets mål är även att;
➢ Fortsatt utveckling av information via Länsförbundets hemsida, på neuro.se

➢ Delta i utbildningar. konferenser mm

➢ Genomföra någon utåtriktad verksamhet och/eller informera om Neuroförbundet. •

➢Arbeta med länsförbundets utveckling.

Hjärtligt välkommen som medlem i någon av våra föreningar!

Våra lokalföreningar:

Innehållsansvarig: Micael Karlsson