Bild Pixabay

Vart vänder jag mig?

Vart vänder jag mig?
Information om stöd och hjälp för dig över 18 år
med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.

En väl sammanhållen folder om vart du kan vända dig med dina frågor om stödinsatser från samhället.

hämta hem foldern här.

Innehållsansvarig: Micael Karlsson