Neuro föreningsnytt

Du har nu avregistrerat dig från att få Neuro föreningsnytt.

Neuro föreningsnytt är ett nyhetsbrev för förtroendevalda och anställda inom Neuro som utkommer var tredje vecka. I Neuro föreningsnytt finns aktuell information inom områdena förening, medlem, insamling, forskning samt opinion.

Inspiration för föreningslivet

Neuro föreningsnytt skall ses som ett hjälpmedel men även som inspiration för det engagemang som finns och den verksamhet som bedrivs inom Neuro.

Ångrat dig?

Vill du fortsätta prenumerera på Neuro föreningsnytt kontaktar du PJ Tjärnberg på förbundskansliet, pjt@neuro.se alternativt 0760 - 017 037.