Om råd och stöd, samt ansökan

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger den som har stora funktionshinder rätt till olika typer av stöd. "Råd och stöd" är en av tio insatser som kan erhållas inom LSS, enligt 9 § 1.
Ansökan om råd och stöd skickar du till landstinget alt regionen där du bor.

Med ansökan ska du bifoga intyg som då ska beskriva ditt behov av insatsen.

"Rådgivning och annat personligt stöd" innebär stöd av personal, som förutom sin yrkeskunskap också har kunskap om hur det är att leva med stora funktionshinder. De som ger stödet kan vara kurator, psykolog, sjukgymnast, talpedagog, logoped, arbetsterapeut. Stödet kan vara riktat till personen med funktionshinder, men även till anhöriga och närstående.

Viktigt att känna till är att detta är komplement till de insatser som ska ges av sjukvård, habilitering och rehabilitering. Gränsen är hårfin mellan vad som kan anses som "råd och stöd" enligt LSS och vad som i stället är sjukvårdens ansvar. Är syftet att underlätta det dagliga livet för den enskilde bör kan man betrakta det som råd och stöd enligt LSS. Om insatsen i stället handlar om att förbättra funktionsförmågan är den att betrakta som hälso- och sjukvårdens ansvar

Läs mer om råd och stöd, samt ansökan i Reflex nr 6 2014 artikeln "På rätt sida"