Om kontaktperson, samt ansökan

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger den som har stora funktionshinder rätt till olika typer av stöd. "Biträde av kontaktperson" är en av tio insatser som kan erhållas inom LSS, enligt 9 § 4. Ansökan om kontaktperson skickar du till kommunen.

Lagstiftarens avsikt med insatsen kontaktperson enligt LSS är framför allt att tillgodose behovet av en medmänniska. Det kan vara om man t.ex. pga. funktionshinder saknar, eller har bristfällig, kontakt med sina anhöriga eller behöver stöd för att ta sig ut i samhället.

Kontaktperson kan, precis som namnet antyder, innebära att man får stöd av en enda person. Men det kan också ges av en hel familj, som då kallas "stödfamilj".

Kontaktperson kan till exempel beviljas för att kunna delta i olika aktiviteter. Andra kan behöva en intresserad person eller en familj att regelbundet prata och umgås med. Personer bosatta på boenden kan få hjälp av en kontaktperson att ta sig "ut på stan", om det är så att boendet inte hjälper till med detta. Man kan säga att kontaktperson är en slags hjälp till fritidsverksamhet.

Om du får avslag från kommunen kan du överklaga detta, i första hand till förvaltningsrätten. 

Läs mer om kontaktperson i Reflex "På rätt sida" nr 5 2015