Juridisk hjälp

Visste du att 400-500 medlemmar i Neuroförbundet varje år får hjälp av våra rättsombud?

Om du är betalande medlem med neurologisk diagnos kan du få hjälp av Neuros rättsombud. De kan ge stöd vid ansökan eller överklagan kring dessa typer av ärenden:

  • LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
  • Assistansersättning
  • SoL, socialtjänstlagen
  • Mobilitet, dvs bilstöd, parkeringstillstånd, färdtjänst samt riksfärdtjänst
  • Bostadsanpassning
  • Handikappersättning/vårdbidrag
  • Sjukförsäkring – sjukpenning/sjukersättning
  • Vårdskador (Patientförsäkringen)

Observera att rättsombuden inte kan hjälpa till i ärenden där ett beslut eller en dom redan har fattats då du blir medlem i Neuro. Vår juridiska hjälp ingår inte i det så kallade prova på-medlemskapet.

Kostnad för juridisk hjälp

All rådgivning av rättsombud är fri för betalande medlem.

Den som varit betalande medlem minst 3 månader: Kostnaden då rättsombudet är ombud med fullmakt, eller då rättsombudet utför omfattande arbete med skrivelser åt medlemmen, är 500 kr per instans/domstol.

Den som varit betalande medlem kortare tid än 3 månader: Kostnaden då rättsombudet är ombud med fullmakt, eller då rättsombudet utför omfattande arbete med skrivelser åt medlemmen, är 1 500 kr per instans/domstol

Givetvis har vi tystnadsplikt kring ditt ärende.

Om du är medlem kan du beställa hjälpredor och mallar att använda vid ansökningar eller överklaganden.

Innehållsansvarig: Magnus Andersson