Neuros forskningskommitté

De insända bidragsansökningarna granskas av en vetenskaplig kommitté, som därefter beslutar om vilka som ska beviljas bidrag.

  • Fredrik Piehl, Karolinska Solna, sammankallande
  • Katarina Jood, Sahlgrenska Göteborg
  • Clas Malmeström, Sahlgrenska Göteborg
  • Rayomand Press, Karolinska Huddinge
  • Katarina Laurell, Akademiska Uppsala
  • Eva Månsson Lexell, Lund
  • Marie Kierkegaard, Karolinska Solna
  • Ingrid Stenström Ling, föreningsrepresentant Linköping
  • Kerstin Kjellin, styrelserepresentant Neurofonden
  • Fanette Caudron, sekreterare

Innehållsansvarig: Henrik Östman