Kristinehamn skärgård
Kristinehamn skärgård

Neuro Värmlands län

c/o Jan-Åke Magnusson - SE

Besöksadress: Gravås utsikten, 67198 Gunnarskog

070-527 4236 - varmland@neuro.se

Välkommen till Neuro Värmlands län. Länsförbund i Värmland arbetar med att påverka våra beslutsfattare på länsnivå med fokus på hälso, sjukvård och rehabilitering. Förutom ordförande har varje lokalavdelning 2 ordinarie ledamöter och 1 ersättare i styrelsen. Samtliga arbetar på ideell basis.

Karlstad | Arvika Västra Värmland | Kristinehamn Östra Värmland | Säffle-Åmål

Verksamhetsplan 2022
Till grund för Neuroförbundets verksamhet 2022 ligger riksförbundets handlingsplan för verksamheten
under 2022, som fastställdes på riksförbundets kongress hösten 2021.
Handlingsplanen ska fungera som ett stöd i förbundets alla organisationsled för att förbundet ska
fortsätta att ta en allt större plats i den offentliga debatten och för att vi fortsatt ska ta tillvara våra
medlemmars intressen.
Verksamhetsplanen anger i huvudsak målen för verksamheten och övergripande ställningstaganden i
syfte att nå målen, som är att vi ännu bättre än idag skall kunna fungera som intressepolitisk
organisation till förmån för våra lokalföreningar, medlemmar och närstående.
Förutom att följa Riksförbundets mål och prioriteringar, är målsättningen för
Länsförbundet att;
Via Funktionsrätt Värmland samverka med övriga handikapporganisationer i gemensamma frågor.
Neuroförbundet Värmland genom länets lokalföreningar i Arvika, Karlstad, Kristinehamn och Säffle-Åmål
och de olika nätverk som förbundet ingår i, arbeta för att samordna insatser på det handikappolitiska
området.
Arbeta med ett informationsmaterial som berör neurologiska sjukdomar, för distribution till regionens
vårdutbildningar och vårdcentraler.
Fortsätta arbetet med fysisk tillgänglighet och bemötandefrågor, som är av särskild betydelse när
det gäller skola, utbildning, arbetsliv, kontakt med myndigheter, sjukvård och assistansfrågor.
Länsförbundets mål är även att;
 Fortsatt utveckling av information via Länsförbundets hemsida, på neuro.se/varmland
 Delta i utbildningar, konferenser mm.
 Genomföra någon utåtriktad verksamhet och/eller informera om Neuroförbundet.
 Arbeta med länsförbundets utveckling

Hjärtligt välkommen som medlem i någon av våra föreningar!

Våra lokalföreningar:

Innehållsansvarig: Micael Karlsson

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet