Neuro St Botvid

Välkommen till Neuro St Botvid. Vi är en ideell, opolitiskt fristående organisation som styrs av dig som medlem. Vi arbetar för att förbättra situationen för personer med neurologiska sjukdomar och skador, samt för deras anhöriga.

Därför jobbar vi intressepolitiskt med påverkansarbete mot Huddinge, Botkyrka och Salems kommuner, ABF, lokala myndigheter och via vårt länsförbund även mot landstinget.

Viktiga delar i vårt arbete är också att medverka till att bryta isolering och skapa gemenskap samt att ge medlemmar och deras anhöriga möjlighet att träffas.

Våra medlemmar har genom våra aktiviteter möjligheter till resor, utflykter och annan rekreation.

Vid ett flertal tillfällen under året arrangerar vi filmkvällar, matkvällar, soppkväll och föreläsningar.

Hjärtligt välkommen som medlem!

Styrelsen för Neuro St Botvid

  • Ordförande Per-Ove Jonsson
  • Vice ordförande Patrik Brunberg
  • Sekreterare Maria Sverker
  • Kassör Maud Ringbom
  • Studieorganisatör Per-Ove Jonsson
  • Ordinarie ledamot Eva Lundbom
  • Suppleant Vakant
Gör till favorit