Välkommen till Neuro St Botvid!

Vi är en ideell, opolitiskt fristående organisation som styrs av dig som medlem. Vi arbetar för att förbättra situationen för personer med neurologiska sjukdomar och skador, samt för deras anhöriga.

Över en halv miljon personer i Sverige lever med neurologiska sjukdomar eller skador, som stroke, epilepsi, MS eller Parkinson. Neuro är en oberoende organisation specialiserad på neurologi som arbetar rikstäckande för att förbättra livssituationen för människor med neurologiska sjukdomar eller skador, och för deras anhöriga och närstående.

Vi jobbar intressepolitiskt med påverkansarbete mot Huddinge, Botkyrka och Salems kommuner, lokala myndigheter och via vårt länsförbund även mot regionen.

Viktiga delar i vårt arbete är också att medverka till att bryta isolering och skapa gemenskap samt att ge medlemmar och deras anhöriga möjlighet att träffas.

Våra medlemmar har genom våra aktiviteter möjligheter till resor, utflykter och annan rekreation.

Hjärtligt välkommen som medlem!

Styrelsen för Neuro St Botvid 2023

  • Ordförande Christina Brännström
  • Vice ordförande Pia Torstensson
  • Sekreterare Maria Sverker
  • Kassör Börje Larsson
  • Ordinarie ledamot Patrick Englund
  • Ordinarie ledamot Patrik Brunberg