Neurodagen 2024 - Tema anhörig och anhörigstöd

På årets Neurodag har vi valt att fokusera på dig som anhörig och det anhörigstöd som du kan ta del av.

När - Fredag 4 oktober, klockan 13:30 – 15:30

Var - Lokalen Svärdet, Tanto seniorlokus, Rosenlundsgatan 44 A. Sänds även digitalt.


Schema 

13:15 Välkomna, utdelning av Neuro Stockholms forskningsstipendium 
Kerstin Kjellin, ordförande Neuro Stockholm

13:30 Neuro och anhöriga
Representant Neuro

13:40 Anhörigstöd hos kommunen
Anhörigkonsulent. Kommunens stöd till anhöriga. Vad kommer den nationella anhörigstrategin som regeringen beslutade om 2022 kunna innebära för stödet till anhöriga?

14:00 Kort paus

14:10 Att vara anhörig
Om energibalans, återhämtning och att vara en egen individ i relationen.
Psykolog Bella Stensnäs, digitalt
Samtal med Anett Karlsson om ”anhöriglinjen”, en nationell stödtelefon.
Ett stort antal anhöriga lyfter återkommande att deras psykiska och fysiska hälsa påverkas negativt. Information om hälsofrämjande stödmaterial och verktyg för att stärka både sin egen och sin närståendes hälsa
Samtal med Neuroförbundets diagnosstödjare Krista Smedeland – om anhörigskap, reflektioner om det som sagts vid tidigare punkter. 

15:30 Avslutning