Hotell i Stockholm. Foto.

Polyneuropati får extra uppmärksamhet i Stockholm!

Varmt välkommen att delta på en inspirerande och intressant halvdagskonferens på polyneuropatidagen den 16 oktober 2024 i Stockholm.

Polyneuropati är en växande diagnosgrupp inom Neuroförbundet. Behovet av kunskap och vägledning är oerhört stort bland de ca 200 000 personer som lever med diagnosen i Sverige.

Polyneuropatidagen den 16 oktober är en dag när vi vill öka medvetenheten om vad polyneuropati innebär. Kunskapen om olika varianter av polyneuropati behöver också bli bättre inom primärvården. Mer forskning behövs också.

Vi vill ge alla som lever med olika former av polyneuropati saklig, aktuell och värdefull information om diagnosen, möjligheter till behandling och hjälpmedel.

Välkommen på diagnoskonferens

Rayomand Press kommer tala om hur man ställer diagnos och vilka möjligheter till behandling det finns. Han kommer också ta upp läget inom forskningen kring polyneuropati.

Sandra Magnusson och Monika Silén från Neuro Campus kommer berätta om deras uppskattade polyneuropatiskola och positiva effekter av rehabilitering. De kommer tala om lämplig träning, hjälpmedel och smärtlindring.

Eftermiddagen avslutas med frågestund och mingel med fika.

Var: Scandic Anglais i Stockholm, Humlegårdsgatan 23                       

När: Onsdag 16 oktober 2024, kl 14-17

Anmäl dig här (begränsat antal platser)

Om du inte har möjlighet att delta på plats kommer vi livesända från konferensen i Stockholm. Länk till sändningen kommer här någon dag innan.

Det finns också möjlighet att anmäla sig till föreläsningar i Umeå, Linköping eller Lund.

Innehållsansvarig: Helene Landersten