c/o Hans Richter - Vitkålsgatan 42 - 754 49 Uppsala SE

Ordförande Christina Brännström - 070 749 32 07 - ordforande.rehab.c-lan@neuro.se

Neuro Rehab C-län driver frågor för tillgång till habilitering/rehabilitering samt möjlighet till friskvårds- och idrottsaktiviteter för personer med neurologisk sjukdom eller skada i Uppsala län.

Neuro Rehab C-län

Neuro Rehab C-län är en intresseförening som verkar för att få tillgång till anpassad och tillgänglig habilitering / rehabilitering och möjlighet till egenträning samt idrotts- och friskvårdaktiviteter för personer med neurologisk sjukdom eller skada i Uppsala län.

Vi arbetar intressepolitiskt

Både enskilt och i samverkan med Neuro riksförbund, Uppsala länsförbund och lokalföreningar samt andra föreningar inom funktionshinderrörelsen för vi frågor som är viktiga för våra medlemmar bl.a. genom möten och dialog med politiker, tjänstepersoner, professioner och utbildningar.