c/o Christina Brännström - Ölandsresan 3 D - 757 55 Uppsala SE

070 749 32 07 - rehab.c-lan@neuro.se

Neuro är en riksomfattande intresseorganisation

Vi har ca 13 000 medlemmar i Neuro, spridda över hela landet, som bildar åsikter och kämpar för ett tillgängligt samhälle där alla har samma rättigheter.

Neuro Rehab C-län är en intresseförening som jobbbar för förbättring av rehabilitering och möjlighet till egenträning för personer sjukdomar, skador  eller symtom i Uppsala län.

Vi arbetar intressepolitiskt

Vi träffar politiker i länets kommuner och region för att driva frågor som är viktiga för våra medlemmar.

Vårt arbete sker i samverkan med föreningar som har medlemmar med funktionshinder, neurolog m.fl. samt tjänstemän i Region Uppsala och länets kommuner.