Styrelsen 2024

Styrelsen för Neuro Östbo-Västbo, vald vid årsmötet 2024

  • Emma Åverling ordförande, emma.averling@neuro.se
  • Kenneth Knutsson kassör
  • Yvonne Svensson ledamot
  • Marianne Eriksson ledamot
  • Marlene Veman Kolmodin ledamot
  • Markku Veman Ledamot
  • Lennart Malm Ledamot
  • Markku Jalonen Ersättare