Om Neuro Östbo-Västbo

Föreningens historia och tidigare aktiviteter.

Lokalavdelningen Neuroförbundet Östbo-Västbo bildades 1964 som MS-förening i Värnamo.Förslag till bildandet kom från länsläkaren Samuel Arvidsson. Gudrun Landby var den som tog kontakt med intresserade och så småningom bildades en styrelse med Helga Ekelund som ordförande.

Efter ett år övertogs ordförandeskapet av Gudrun Landby och hon stannade på denna post i 30 år.

Under ett år varv Ewy Andersson ordförande för att sedan efterträdas av Rigmor Åsberg, Hon var ordförande under 8 år för att sedan efterträdas av Håkan Östlund som stannade i 10 år.

Under 2014 saknas ordförande. vilket styrelsen hoppas skall lösa sig till kommande årsmöte.

Föreningen ändrade namn till NHR Östbo-Västbo under 1990-talet med tanke på att fler neurologiska sjukdomar anslutits till riksorganisationen. Ytterligare en namnändring genomfördes under 2013.Föreningen heter numera Neuroförbundet Östbo-Västbo. I samband med namnbytet ändrades logotypen från en nyckelpiga till en stamcell. Under de senaste 10 åren 2004-2014 har medlemsantalet legat runt 100 medlemmar.

27 september 2014 firade föreningen 50-års jubileum på Värdshuset i Bredaryd.