Del av broschyrer om hemberedskap från Civilförsvarsförbundet, en med en orange rand och en med gul text mot blå bakgrund. Foto.
Välkommen på medlemsmöte med Civilförsvarsförbundet 17 april! Bild: Susanne Tågmark.

Medlemsmöte 17 april

Till månadens medlemsmöte har vi än en gång bjudit in Börje Bergman, instruktör från Civilförsvarsförbundet, som pratar om hemberedskap och krisberedskap.

”Hemberedskap är att vara förberedd innan kriser sker. Dagens samhällsstruktur och den sårbarhet vi lever med gör det nödvändigt att vi alla lär oss mer om hur vi kompletterar den beredskap som kommunen och statliga myndigheter har och därmed öka vår egen förmåga att klara oss i en krissituation.” https://civil.se/hemberedskap/

Dag:     onsdag 17 april
Tid:      kl. 17.30-19.30
Plats:    Norra Kyrkogatan 4, Karlstad

Anmälan till kansliet på tel. 054-18 92 54 alt. e-post karlstad@neuro.se senast 15/4!