Del av broschyrer om hemberedskap. Foto.
Välkommen på medlemsmöte med Civilförsvarsförbundet 13 mars! Foto: Susanne Tågmark.

Medlemsmöte med Civilförsvarsförbundet - obs- nytt datum!

Till månadens medlemsmöte har vi bjudit in Börje Bergman, instruktör från Civilförsvarsförbundet, som pratar om hemberedskap och krisberedskap.

”Hemberedskap är att vara förberedd innan kriser sker. Dagens samhällsstruktur och den sårbarhet vi lever med gör det nödvändigt att vi alla lär oss mer om hur vi kompletterar den beredskap som kommunen och statliga myndigheter har och därmed öka vår egen förmåga att klara oss i en krissituation.” https://civil.se/hemberedskap/

Dag:                     onsdag 13 mars
Tid:                      kl. 17.30-19.30
Plats:                    Norra Kyrkogatan 4, Karlstad

Anmälan till kansliet på tel. 054-18 92 54 alt. e-post karlstad@neuro.se senast 11/3!