En bild på Kilenegården, ett falurött hus med en ramp vid ingången i mitten av huskropparna. Foto.
Välkommen att delta och samla in pengar till forskningen! Foto: Jeanette Dahlström

Neuropromenad vid Kilenegården på Hammarö

Välkommen att delta och samla in pengar till forskningen!

Dag:         lördagen 2 september

Tid:          kl. 10.00-14.00

Plats:       Kilenegården på Hammarö