Texten Neurodagen med Neuro i rött över dagen i svart. Logga.
Välkommen på föreläsning om 1177.se! Logga: Neurodagen.

Årets aktiviteter för Neurodagen planerade!

Årets Neurorapport har titeln ”Är patienten rustad för e-hälsa?”, så vi tänker oss en föreläsning med frågestund om 1177 och de e-tjänster som finns inom 1177.se som Regionen erbjuder i nuläget.

Tjänsterna presenteras i generella ordalag, men då det framgår i Neurorapporten 2023 -"Är patienten rustad för e-hälsa?" att 1177.se är den hälsotjänst som är mest använd bland Neuroförbundets medlemmar, så hoppas vi att detta ämne intresserar er. Föreläsare är Liselott Sellstedt och Birgitta Hjerpe från Region Värmland.

Dag:                   torsdag  28 september

Tid:                    kl.  17.30-19.00

Plats:                 ”Morbrors ådra” Klarälvsentrén, Centralsjukhuset, Karlstad

Kostnad:        Gratis för alla medlemmar! Kaffe & smörgås ingår också!

Anmälan till kansliet på tel. 054-18 92 54 el. e-post karlstad@neuro.se senast  21/9!