Texten Region Värmland i blått med en skogstjärna till vänster om texten. Logga.
Kom och träffa oss när vi finns i entrén på CSK! Logga.

Årets aktiviteter för Neurodagen planerade!

Vi börjar med en dag där vi står på Centralsjukhuset i Karlstad och informerar om föreningen i anslutning till Neurodagen. Vi finns som vanligt i entréhallen.

Dag:                   onsdag  27 september

Tid:                    kl.  10.00 - 16.00

Plats:                 Entrén, Rosenborgsgatan 9, Karlstad