Medlemsmöte med Räddningstjänsten i Karlstad. Eldslågor. Foto
Medlemsmöte med Räddningstjänsten i Karlstad. Foto: pixabay.com.

Medlemsmöte med Räddningstjänsten

Då julen är en högtid när många använder levande ljus i mängder, vill vi passa på att bjuda in Räddningstjänsten i Karlstad till oss.

De vackra levande ljusen kan ju som ni ju alla vet också utgöra en fara och en brand kan starta på ett ögonblick. Då många av våra medlemmar samtidigt kan sägas var särskilt riskutsatta, då man kanske inte är särskilt rörlig och häften av alla människor som dör i bränder har något funktionshinder, så tyckte vi att denna inbjudan var särskilt lämplig nu.

Personal från Räddningstjänsten kommer därför och håller ett inledande anförande på
ca 30-45 min och vår styrelseledamot Anders fortsätter sedan. Förutom bränder tar
Anders också upp frågan om skyddsrum och funktionsnedsatta.

Dag:        onsdag 29 november
Tid:         kl. 17.30-20.00
Plats:       Norra Kyrkogatan 4, Karlstad
Anmälan till kansliet på tel. 054-18 92 54 alt. e-post karlstad@neuro.se senast 27/11!

Läs mer om räddningstjänsten på sociala medier: https://raddningkarlstad.se/om-oss/sociala-medier