En hand som tar emot tre valsedlar av en annan hand. Foto.
Många olika sätt att rösta i valet. Bild: neuro.se

Många olika sätt att rösta i valet 2022

- i vallokal,
- i lokal för förtidsröstning,
- genom bud eller ambulerande röstmottagare

Det finns olika sätt att rösta på. Här beskrivs de olika sätten översiktligt av Neuro Stockholm:

"I vallokal på valdagen
En person som vill rösta i vallokal på valdagen kan göra det. Hen behöver inte sitt röstkort men måste kunna legitimera sig i vallokalen.

I lokal för förtidsröstning
Onsdagen den 24 augusti startar förtidsröstningen. För att förtidsrösta måste väljaren ha med sitt röstkort och kunna legitimera sig. Valnämnden i Stockholm skriver dock ut dubblettröstkort i alla förtidsröstningslokaler.

Hjälp bakom skärmen och vid valsedelstället
I lokalen kan väljaren få hjälp av dem som arbetar som röst mottagare. Dessa har tystnadsplikt.

Förtidsröstning i lokal med begränsat tillträde
På en del vård- och omsorgsboenden erbjuds röstning vid ett tillfälle under förtidsröstningsperioden (24/8-11/9). Information om vilka hittar du på www.val.se.

Rösta med bud
Att rösta genom bud betyder att någon annan än väljaren levererar rösten till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning.

Av följande anledningar kan en person rösta med bud:
• sjukdom
• ålder
• funktionsnedsättning
• intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt.

Följande personer kan vara bud:
• väljarens make eller sambo
• väljarens, makens eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
• de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa väljaren i personliga angelägenheter
• anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt.
• lantbrevbärare
Observera att budet ska ha fyllt 18 år.

Vid budröstning ska väljaren själv göra i ordning sin röst genom att lägga en valsedel för varje val i ett valkuvert och stänga kuverten. Valkuvertet ska läggas i ett särskilt ytterkuvert. Förutom budet behövs ett vittne som kan intyga att allt gått rätt till. Vittnet ska ha fyllt 18 år."

Material för budröstning kan du hämta i alla röstningslokaler eller beställa från Kontaktcenter på telefon 054-540 12 92 (under röstningsperioden 24 augusti11 september). Gäller Karlstads kommun, men du som bor i annan kommun kan beställa material från din kommun. Om du inte känner någon som kan vara bud eller vittne åt dig, eller om du behöver hjälp med att göra i ordning din röst, kan din kommun ordna att röstmottagare kommer hem till dig. Kontakta Kontaktcenter på 054-540 00 00 (knappval 4). Gäller också Karlstads kommun.

"Ambulerande röstmottagare
En person som inte har någon som kan agera bud och är sjuk, har en funktionsnedsättning eller på grund av ålder inte själv kan ta sig till en val- eller röstningslokal kan få lämna sina röster till ambulerande röstmottagare. 

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare från kommunen uppsöker väljaren, t.ex. i hemmet, för att ta emot en förtidsröst. Förutsättningarna motsvarar då dem som gäller i en röstningslokal för förtidsröstning. Röstmottagaren har tystnadsplikt. Det ska vara två röstmottagare på plats när rösten tas emot.

Ledsagarservice
Om en person har ledsagarservice kan hen boka det hos ordinarie utförare. Dessa timmar står då valnämnden för.

Valadministrationen befara långa köer
Platsen där väljaren hämtar sina valsedlar ska vara avskärmad och skyddad från insyn. En nyhet i vallagen inför höstens val är även att endast en väljare i taget får gå bakom avskärmningen för att ta sina valsedlar. På grund av denna förändring i lagstiftningen befarar valadministrationen långa köer. För att undvika köer tipsar vi om att förtidsrösta tidigt i perioden. Väljaren kan också själv ta med sig valsedlar till val- eller röstningslokalen och på så vis kan hen passera de avskärmade valsedelsställen och istället gå direkt till valbåset."

Har du frågor om valet kan du alltid ringa Kontaktcenter på 054-540 12 92 (under röstningsperioden 24 augusti-11 september), eller klicka här för att komma vidare till Valmyndighetens webbplats och få svar på några av de vanligaste frågorna om valet.