Två svarta händer som tecknar. Illustration.
Teckenspråk - en alternativ kommunikationsform.

Teckenspråk - en alternativ kommunikationsform

”Den 14 maj 1981 erkände Sveriges riksdag teckenspråket som dövas första språk. Sverige blev då det första landet i världen att göra det.”

Se nyhetsinslaget här: www.svt.se/nyheter/nyhetstecken

Susanna Lindgren kommer och berättar mer, så ni är välkomna!

Dag:            onsdag  18 maj

Tid:             kl.  17.30- 20.00

Plats:          Norra Kyrkog. 4, Karlstad

Anmälan till kansliet på tel. 054-18 92 54 alt. e-post karlstad@neuro.se senast 16/5!