Medlemsmöte - Neuro i framtiden? En tecknad figur som lutar sig på ett rött frågetecken. Illustration.
Medlemsmöte - Neuro i framtiden? Bild: clipart.

Neuro i framtiden?

Behöver Neuro ändra på någonting för att fortsätta vara en stark röst i samhället och ett stöd för medlemmarna? Organisationsöversynen som pågår ska ge svaret på den frågan.

För att rusta Neuro för framtiden beslutade nämligen förbundskongressen 2021 att en organisations-översyn ska göras, ett arbete som nu pågår för fullt. I detta arbete är allas åsikter välkomna och av värde, så anslut gärna och diskutera med oss, så att vi får veta vad ni tycker och hur ni tänker!

Dag:              onsdag 16 mars

Tid:               kl. 17.30-20.00

Plats:            Digitalt möte - där uppkoppling finns!

Anmälan till kansliet på tel. 054-18 92 54 alt. e-post karlstad@neuro.se senast 25/2!