5 stycken ordförandeklubbor i trä - välkommen på årsmöte! Bild.
Tidigarelagt årsmöte - välkommen! Bild: pixabay.com.

Rapport från 2022-års årsmöte

2022-års årsmöte blev - som tidigare har påpekats - tidigarelagt, efter önskemål från Neuro Värmlands län, som behöver alla lokalföreningars årsmöteshandlingar inför bidragsansökan till Region Värmland.

Det blev ännu ett år med digitalt möte som ni förstår, då smittoläget fortfarande är högt och vi inte ville bidra till att ytterligare sprida smitta genom att träffas fysiskt. Inte heller i år kunde vi bjuda på smörgåstårta, men årsmötesförhandlingar lyckades vi genomföra!

Vi kunde också hälsa några nya styrelsemedlemmar välkomna. Välkomna Cecilia, Linda och Margareta till vårt nya verksamhetsår! Då en extra kongress kommer att genomföras den 17 september valdes även ombud till denna - ordförande Gunilla och Eva på kansliet. Om någon av dem skulle bli sjuk eller på annat sätt inte kan delta, är Susanne på kansliet beredd att träda in som ersättare.

En länk till mötet liksom årsmöteshandlingar erhölls vid anmälan eller kunde hämtas på hemsidan på neuro.se/karlstad när handlingarna var klara! Du som inte hade möjlighet att delta i mötet kan läsa handlingarna här på sidan!