Följ med oss på promenad! Ett par som går och promenerar med sin hund. Bild: pixabay.com.
Följ med oss på promenad! Bild: pixabay.com

Följ med oss på en fysisk Neuropromenad!

Är ni intresserade av att träffas för en gemensam fysisk promenad, med lämpligt
Coronaavstånd, så ses vi utanför kansliet och tar en promenad.

Dag:                  onsdag  12 maj

Tid:                   kl.  14.00 - 15.00

Plats:                Norra Kyrkog. 4, Karlstad

Anmälan till kansliet på tel. 054-18 92 54 alt. e-post karlstad@neuro.se senast 10/5!