En plog av fåglar mot en blå himmel. Foto: Håkan Sjunnesson.
Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

Internationella ataxidagen - International Ataxia Awareness Day

Internationella ataxidagen den 25 september syftar till att öka medvetenheten om den neurologiska diagnosen och symtomet ataxi.

Följ Neuro i sociala medier och hjälp oss sprida kunskap om denna diagnos.

Läs mer här!