En kaffekopp bredvid ett block och en penna. Foto. Bild. pixabay.com.
Caféträff 20 oktober. Bild: pixabay.com.

Caféträff 20 oktober

Då det från och med 29 september är nya rekommendationer om hur man får träffas hoppas vi att vi då ska kunna ses fysiskt med ordentligt avstånd.

Kanske kan vi ta en gemensam promenad om vädret tillåter?!  - på ben eller hjul beroende på vilket som går bäst!  Om situationen har förändrats eller om ni så önskar, får vi ta det digitalt.

Dag:                  onsdag  20 oktober

Tid:                   kl.  14.00 - 16.00

Plats:                Innergården      vid kansliet, Norra Kyrkog. 4, Karlstad

Anmälan till kansliet på tel. 054-18 92 54 alt. e-post karlstad@neuro.se senast  18/10!