Caféträff med diakon Kathy Blomqvist på innergården! En bild på en gul mugg. Bild: pixabay.com.
Caféträff med diakon Kathy Blomqvist på innergården! Bild: pixabay.com

Caféträff i maj!

Vi har än en gång glädjen att få välkomna diakon Kathy Blomqvist till vår caféträff.

Vi flyttade denna träff från februari till maj med förhoppningen att vi kan sitta ute i solen på innergården, prata och dricka en kopp kaffe.

Dag:     onsdag 5 maj
Tid:      kl. 14.00 - 16.00
Plats:   Innergården vid kansliet, Norra Kyrkog. 4, Karlstad

Anmälan till kansliet på tel. 054-18 92 54 alt. e-post karlstad@neuro.se senast 3/5!