Ryggtavlorna av två personer som går på en gångväg med en sjö till höger om sig. Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.
Anhöriga gör ofta stora vårdinsatser, och kan behöva olika typer av råd och stöd. Anhörigstöd kan vara många olika insatser som direkt eller indirekt riktar sig till den som ger stöd eller vård. Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

Nationella anhörigdagen 6 oktober

En neurologisk diagnos påverkar inte bara den som fått sjukdomen. Även för anhörig kan det innebära en drastisk förändring av livet. Starka känslor, tvivel och vanmakt är vanliga reaktioner.

Läs mer här!