Ett Coronavirus.
Ett Coronavirus

Sjukpenning till riskgrupper

Klart för sjukpenning till riskgrupper, men först tidigast i september! Nu är det klart att närstående till riskgrupper och riskgrupper som inte kan arbeta hemifrån ska få sjukpenning och många hade sett fram emot 1 juli då ersättningen skulle börja gälla.

Under sommaren kom dock ett nytt besked: ersättningen går att söka tidigast i slutet av augusti. Detta har kritiserats hårt av Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck, som menar att det kommer att innebära att många blir utan inkomst under en lång tid, med tanke på handläggningstiderna.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en nionde ändringsbudget med anledning av coronaviruset. Ändringsbudgeten omfattar bland annat ersättningar till riskgrupper i form av tillfälligt utvidgad rätt till: "Sjukpenning i förebyggande syfte för dem i riskgrupp som inte kan arbeta hemifrån", "Smittbärarpenning till närstående i samma hushåll som en person i riskgrupp" samt "Tillfällig föräldrapenning för vård av barn som nyligen varit svårt sjuka".

Ersättning ska lämnas med som mest 804 kronor per dag under 90 dagar. Den tillfälliga förordningsändringen föreslogs träda i kraft den 1 juli 2020 och gälla till utgången av september 2020.

Det handlar om anhöriga, som i samma hushåll arbetar som personlig assistent eller har närståendepenning. Den utvidgade rätten till ersättning gäller för anhöriga som, utöver den vård den ger sin närstående, även arbetar. Denne ska inte kunna arbeta hemifrån samtidigt som arbetsgivaren inte kan erbjuda alternativa arbetsuppgifter.

”Syftet med regleringen är att bidra till ett ökat skydd för de individer som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i sjukdomen covid-19”, säger regeringen i ett pressmeddelande.

Ur en text i Neuro Uppsala-Knivstas medlemstidning Löven nr 2 2020