Neuropromenaden

Vi ställer inte in - vi ställer om! Neuropromenaden har pga Coronaviruset tvingats bli digital! Alla intäkter under dagen går till forskningen och kan Swishas direkt till 90 100 75. Anmälan sker via www.neuropromenaden.se

Dag:                  lördag 22 augusti - söndag 30 augusti OBS!!

Tid:                    när du vill/kan

Plats:                 var som helst

Tyvärr har vi tvingats inse att Neuropromenaden den 29 augusti inte är lämplig att genomföra, annat än digitalt. Under 9 dagar i slutet av augusti kan du därför genomföra din promenad när och var det passar! Du är således mycket välkommen att utmana dina vänner och kollegor på en digital promenad!

Syftet med Neuropromenaden är att samla i pengar till forskning och medvetandegöra att en halv miljon svenskar lever med en neurologisk diagnos. Det är ett enkelt och trevligt arrangemang där deltagarna uppmanas att gå, rulla eller springa cirka två kilometer och ge en rekommenderad gåva på 100 kr/vuxen person till forskning om neurologi.

Anmälan sker via  www.neuropromenaden.se

Alla intäkter under dagen går till forskningen och kan Swishas direkt till 90 100 75.