Vi uppmärksammar Neurodagen

En oklar Coronasituation gör att planeringen blir mycket vag, men vi hoppas att kunna visa Wennbergsparkens utegym i sällskap med en fysioterapeut - Ia Kaugesaar - från Dagrehab i Haga i samband med Neurodagen.

Karlstads kommun har tio utegym som alla invånare har fri tillgång till och vår intention gällande årets Neurodag är att anordna en förevisning av ett av dessa gym, ett gym som dessutom är helt tillgängligt. Aktiviteten är emellertid mycket väderberoende, då vi endast genomför den vid uppehållsväder i en inte alltför låg temperatur. Utomhusaktiviteter i oktober är alltid ett vågspel, men Coronasmittan gör att vi inte vågar planera för något annat. Vi hoppas i alla fall att kunna fullfölja vår plan för en begränsad skara personer.

Wennbergparken

”Ett utegym i Viken med fokus på rörlighet och balans. Ett utegym som passar alla. Underlag stenmjöl och gummiasfalt. Driftas av Handikappföreningarna Karlstad.” (karlstad.se)

Dag:                  onsdag 23 september

Tid:                   kl. 14.00 - 16.00

Plats:                Sjömansgatan nära Vikenkyrkan, Karlstad

                         Vi bjuder på en vattenflaska och en banan!

Anmälan till kansliet på tel. 054-18 92 54 alt e-post karlstad@neuro.se senast 11/9!