En kaffekopp med en munk. Teckning.
Kaffekopp

Caféträff

Vi träffas nere vid kansliet, så får vi se hur det blir - ute eller inne, här eller där? Vi beslutar gemensamt. Om det inte passar att sitta ute, sitter vi inne med avstånd!
Välkomna!

Dag:                  onsdag 7 oktober

Tid:                   kl. 14.00-16.00

Plats:                Norra Kyrkog. 4, Karlstad

Anmälan till kansliet på tel. 054-18 92 54 alt e-post karlstad@neuro.se senast 6/10!