Caféträff Stadsträdgården

Kan vi ha en caféträff i juni, så träffas vi i Stadsträdgården vid fint väder och köper fika till självkostnadspris. Vad Folkhälsomyndigheten säger vid det tillfället, är ju svårt att sia om nu.

Dag:            onsdag 3 juni
Tid:             kl. 14.00-16.00
Plats:          Stadsträdgården, Karlstad - samling vid entrén på hörnet mot Trafikverket

Anmälan till kansliet på tel. 054-18 92 54 alt e-post karlstad@neuro.se senast 1/6!