Fågel

Utflykt till Hammarö fågelstation

Vi planerar för att göra en höstutflykt till Hammarö fågelstation. ”Fågelstationen drivs av Karlstads Ornitologiska Förening med ekonomiskt stöd av Hammarö kommun samt Länsstyrelsen i Värmland.

Hammarö Fågelstation är en av landets 20 fågelstationer. Ringmärkning har bedrivits på rent ideell basis varje år sedan 1969. Från år 2000 har drygt 111.000 fåglar blivit fångade.”  hammarofogel.se

Dag:             lördagen den 28 september

Tid:             kl. 9.30 -11.30

Plats:            Hammarö Fågelstation, Östra Takene 156

Samling:       Vid parkeringen - den som har behov kan åka ca 100 m längre fram och parkera

Anmälan till kansliet på tel. 054-18 92 54 alt e-post karlstad@neuro.se senast 25/9!

Om aktiviteten behöver ställas in med kort varsel behöver vi ha allas mobilnummer.