Utbildningsdag om Huntingtons sjukdom

Riksförbundet Huntingtons sjukdom ordnar tillsammans med Karlstads kommun denna dag.

Utbildningsdag om Huntingtons sjukdom

måndag den 2 december, 2019 kl. 14:00-18:00

Lokal: Resurscentrum, Rosenbadsgatan 2, Karlstad

I samarbete med

Karlstads kommuns anhörigstöd