Neurodagen 2019 1 oktober

Vi åker också till Torsby sjukhus och finns på plats vid huvudentrén med ett informationsbord. Ni som har närmare till Torsby är därför välkomna dit!

Dag:            tisdagen den 1 oktober

Tid:            kl. 10.00-15.00

Plats:          Lasarettsv. 8, Torsby